Kontaktid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Järve 34A, 11314 Tallinn

Registrikood: 70009764
Telefon: +372 717 0400

E-post
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

 

Kolonel Rauno Sirk

Direktor

Kolonel Rauno Sirk planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

 Telefon: 717 0400
rauno.sirk[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Ingrid Mühling

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling vastutab keskuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kõigil ajakirjanikel palume pöörduda oma küsimustega esmalt just kommnikatsioonijuhi poole.

 Telefon: 717 0402, 517 9326
ingrid.muhling[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Priit Soosaar

Hangete osakonna juhataja 

Hangete osakonna juhataja Priit Soosaar vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala hangete korraldamise eest, töötab koos teiste asutustega välja hangetega seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide jaoks.

 Telefon: 717 0461
priit.soosaar[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Külli Tulvik

Taristuosakonna juhataja

Taristuosakonna juhataja Külli Tulvik vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamise ja selle korrashoiu eest. Samuti töötab taristuosakond koostöös valitsemisala asutustega välja taristu arendamise ja korrashoiuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

 Telefon: 717 0481
kulli.tulvik[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Major Anneli Liister

Üldosakonna juhataja

Üldosakonna juhataja major Anneli Liister vastutab keskuses dokumendihalduse, asjaajmise ja arhiivinduse korraldamise eest, samuti keskuse IT- ja juriidilise teenindamise eest. Üldosakonna vastutusse kuulub ka keskuse finantsjuhtimine, varahaldus ja personalitöö.

 Telefon: 717 0411
anneli.liister@kaitseinvesteeringud.ee

 

Hangete osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kertu Hanni Hangete oskonna referent 717 0430 kertu.hanni[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
  Majandushangete büroo juht    
Margus Padjus Tehnikahangete büroo juht 717 0463

margus.padjus[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Taristuosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kaisa Kogermann Taristuosakonna referent 717 0480 kaisa.kogermann[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Kaupo Kaasik Ehitusbüroo juht 717 0501 kaupo.kaasik[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Sirje Tomiste Kinnisvarabüroo juht 717 0531 sirje.tomiste[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Toomas Kalda Korrashoiubüroo juht 717 0551 toomas.kalda[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Üldosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Gerli Vetema-Rungi Direktori abi 717 0400 gerli.vetema-rungi[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Kristina Grau Planeerimisjuht 717 0414 kristina.grau[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Elo Karro Finantsjuht 717 0412 elo.karro[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Mattias Suumann Jurist 717 0420 mattias.suumann[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Kinnisvarahaldurid

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Andri Uprus Taristu halduse Kirde regiooni ülem 717 0571 andri.uprus[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Aili Männiste Viru jalaväepataljoni kinnisvarahaldur 717 0577 aili.manniste[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Peeter Lõhmus Tapa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0578 peeter.lohmus[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Jaanika Kasemets Kaitseväe keskpolügooni kinnisvarahaldur 53844294

jaanika.kasemets[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Toomas Soosaar Luunja ja Tartu maakonna kinnisvarahaldur 717 0904 toomas.soosaar[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Madis Olvik Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kinnisvarahaldur 717 0905 madis.olvik[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Airi Arras Kuperjanovi jalaväepataljoni kinnisvarahaldur 717 0906 airi.arras[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Margus Eiche Taristu halduse Lääne regiooni ülem 717 0931 margus.eiche[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
  Paldiski sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0936  
Elle Aavekukk Eametsa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0933 elle.aavekukk[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Margus Eiche Ämari lennubaasi kinnisvarahaldur 717 0931 margus.eiche[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Arko Kidra Tallinna objektide kinnisvarahaldur 717 0963 arko.kidra[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
  Tallinna objektide kinnisvarahaldur 717 0964  
Henri Kaur Kaitseministeeriumi kinnisvarahaldur 717 0266 henri.kaur[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 2. Oktoober 2018