Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Männikul testiti kaitseväele hangitavaid automaate

 

Männiku lasketiirus lõppes tmöödunud nädalal kaitseväele hangitavate uute automaattulirelvade testimine, mille käigus kaitseväelastest, kaitseliitlastest ning politseinikest koosnev testimisgrupp hindas relvade lasketäpsust,- stabiilsust ja töökindlust.

Testimisgrupp, kuhu kuulusid erinevate kogemuse ning füüsiliste parameetritega laskurid erinevatest allüksustest,  katsetas nädala jooksul kolme pakkuja relvade omadusi. „Testimise eesmärgiks oli hinnata, kui stabiilsed ja töökindlad on relvad erinevate laskurite käes,“ ütles kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel. „Testigrupi kokkupanekul arvestasime, et see oleks võimalikult laiapindne – laskurite hulgas oli missioonikogemusega sõdureid, kaitseliitlasi, parema- ja vasakukäelisi, mehi ja naisi. Samuti osalesid testimisel Politsei- ja piirivalveameti esindajad, laskeharjutused viidi läbi lahingvarustuses koos kiivri ja kuulivestiga,“ ütles major Pärtel.

Laskmise tulemuste põhjal koostatakse analüüs ja antakse relvadele hinnang. Pakkumuste hindamisel  moodustab antud testlaskmise tulemus 10 protsenti antavast hinnangust, 20 protsenti moodustab relva eluiga, 30 protsenti tehnilised näitajad ning 40 protsenti hind. Major Pärteli sõnul on hanke eesmärgiks saada  kaitseväelastele kõige töökindlam ja tänapäevasem relv.

„Testimisele järgnevad täpsustavad läbirääkimised aprillis-mais, seejärel esitavad firmad lõpliku pakkumuse, kus on määratud relvade täpne kogus, hind ja pakutav lisavarustus,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar. „Lepinguni on kavas jõuda sügiseks, relvade tarneni jõuame järgmisel aastal.“

Uued automaattulirelvad lähevad 1. ja 2. jalaväebrigaadi käsutusse, kus neid hakkavad kasutama nii kutselised kaitseväelased kui ka ajateenijad. „Kõik relvad varustatakse tänapäevaste sihtimisseadmetega, näiteks punatäpp-sihikuga, seega saavad ajateenijad enda käsutusse senisest oluliselt täpsemad ja suuremate võimalustega relvad,“ ütles Soosaar.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja hanke kaitseväele 5.56mm ja 7,62mm  automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks juunis. Hankel osales algselt 14 pakkujat, kellest kvalifitseerus üheks ettevõtet, oma pakkumuse esitas neli ning minimaalsetele nõuetele vastavaks tunnistati kolm firmat - Heckler & Koch, Sig Sauer ning Lewis Machine & Tool Company. Hanke tehnilised tingimused on kokku pandud kaitseväe juhtimisel, samasse hankesse on kaasatud ka justiitsministeerium ning PPA.

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab Kaitseinvesteeringute Keskus aastatel 2018 – 2021 ligikaudu 11000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.

 Lähemalt »

 

 Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.


Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.


Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

 

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii
 

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskuse jõulutervitus
 

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 5. Aprill 2018