Sa oled siin

Tapa vald ja Kaitseministeerium teevad koostööd

3. Juuli 2018 - 15:16
Tapa vald ja Kaitseministeerium teevad koostööd
Tapa vald ja Kaitseministeerium teevad koostööd

Täna allkirjastasid Tapa vallavanem Alari Kirt ja kaitseminister Jüri Luik heade kavatsuste kokkuleppe, millega kinnitatakse koostöö jätkumist mõlemale osapoolele oluliste taristuprojektide arendamisel.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et pikaajaline vastastikku lugupidav koostöö Tapa vallaga on taganud selle, et kaitseväelinnak on saanud areneda vastavalt riigikaitselistele vajadustele ning Tapa on saanud juurde nii korrastatud taristut ning loodetavasti ka maksutulu.

„Tapast on saanud liitlaste seas tuntud Eesti kaitsepealinn ning Tapa linnakust kaitseväe kõige suurem baas,“ ütles kaitseminister Luik. „Meile on oluline, et ka Tapa kogukond saaks sellest kasvust osa.“

Vastavalt kokkuleppele teevad vald ja ministeerium koostööd Kaitseväe taristust lähtuvate mõjude leevenduste väljatöötamisel. Taristuga seotud küsimuste ennetavaks lahendamiseks teavitatakse teineteist tegevustest, mis võivad mõjutada Kaitseväe taristu lähetuses elavaid vallaelanikke või Kaitseväe taristu kasutamist.

Kokkuleppe järgi toetab kaitseministeerium oma võimaluste piires valla avalikest huvidest lähtuvaid ja riigikaitset toetavaid projekte. Tapa vald toetab riigikaitselist tegevust valla territooriumile jääva riigikaitselise taristu väljaehitamisel vajalike planeeringute ja lubade õiguspärase, kiire ja asjatundliku menetlemisega.

Tänavu toetab Kaitseministeerium Tapa valda Läpi-Ojaküla tee projekteerimise ja Karja tänava katte taastamise juures. Eelmisel aastal korrastati ministeeriumi toetuse abil kahte suurt projekti, mille tulemusena korrastati ja rajati  kõnni- ja kergliiklusteede võrgustik linnaku raudteejaama –keskuse vahel.

Eelnevatel aastatel on kaitseministeerium toetanud mitme Tapa tänava rekonstrueerimist ning vallale kuuluvate raudteelõikude uuendamist. Samuti on Tapa kaitseväelinnak liitunud linna tsentraalse soojavõrguga, mis on alandanud kütte hinda kohalikele elanikele.

Kokku on Kaitseministeerium viimasel kolmel aastal toetanud Tapa valla taristuprojekte peaaegu kahe miljoni euro ulatuses. 

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee