Sa oled siin

Kaitsevaldkonna usaldusväärsus püsib kõrgena

29. Detsember 2016 - 8:53

Eesti elanikud hindavad kõrgelt kaitseväge ja Kaitseliitu ning toetavad jätkuvalt nii ajateenistust kui ka NATOsse kuulumist, selgus sügisel läbi viidud avaliku arvamuse uuringu põhjal.

Eesti inimesed usaldavad kõige rohkem päästeametit ja politseid, vastavalt 95% ja 82% toetust, neile järgnevad kaitsevägi 75% ja Kaitseliit 71 protsendiga. Seejuures on eestikeelsete vastajate hulgas kaitseväe usaldusväärsus püsinud 90 protsendi juures viimased kümme aastat ja usaldus Kaitseliidu vastu 85% lähedal viiel viimasel aastal.

„Rahva kaitsetahe on kõrge ja see on kõige olulisemaks eelduseks, et oleme võimelised ka tegelikult oma riiki vajadusel kasvõi relvaga kaitsma,“ ütles kaitseminister Margus Tsahkna. „Kõrge kaitsetahe, rahva meelsus ja teadlikkus koos reaalse sõjalise võimekusega on suurimaks heidutuseks, et meile keegi kallale ei tungi. Eestis on tahtega asjad korras, aga see nõuab igapäevast hoolt. Lisaks iseseisva kaitsevõime arendamisele saab Eestis järgmisel aastal veelgi reaalsema sisu liitlasvägede kohaolek, mil Tapale saabub liitlasvägede pataljoni lahingugrupp.“

Eesti julgeolekuolukord on vastanute hinnangul järgmise kümnendi jooksul parem kui maailmas tervikuna. Olukorra jäämist samaks või muutumist turvalisemaks järgnevatel aastatel eeldasid 54 protsenti küsitletutest, turvalisuse vähenemist 29%.

Vastajatest rohkem kui kahe kolmandiku arvates on Eesti riigikaitset arendatud hästi, 81% vastanute arvates peaks Eesti säilitama süsteemi, kus kutseline kaitsevägi on kombineeritud ajateenistuse läbinutest moodustatava reservarmeega.

92% küsitletutest peab ajateenistust vajalikuks, 73 protsendi arvates peaksid ajateenistuse läbima ka väiksemate tervisehäiretega noormehed ning 65 protsenti vastanutest suhtub taunivalt ajateenistusest kõrvalehoidmisse. 75% toetab naiste vabatahtlikku ajateenistust ning kaks protsenti küsitletutest sooneutraalset kohustuslikku ajateenistust.

Eesti kuulumist NATOsse toetab 71 protsenti küsitletutest, 68% toetab ka NATO liitlasvägede kohalolekut Eestis. 65% vastanute arvates osutaks NATO vajadusel Eestile sõjalist abi või hoiaks alliansi liikmestaatus sõjalise konflikti üldse ära.

Kaitseministeeriumi tellimusel viis selle aasta oktoobris riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu läbi Turu-uuringute AS Juhan Kivirähki juhtimisel, selle käigus küsitleti 1206 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli neljakümnenda küsitlusega selles avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Uuringu täistekst, slaidid ja klipid

Varasemate uuringute arhiiv

Veel uudiseid samal teemal

30.05.2018|Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumile tutvustati uuringut Balti riikide õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus tutvustas Kaitseministeeriumile uuringut Balti riikide õhukaitsesüsteemi tugevdamise võimaluste kohta.

16.05.2018|Kaitseministeerium

Kaitseminister tänas kriisiäpi loojaid

Kaitseminister Jüri Luik andis täna kingituse ja tänukirja naiskodukaitsjatele, kes lõid õnnetusteks ja kriisiolukordadeks paremini valmistuda aitava mobiilirakenduse „Ole valmis!“