Sa oled siin

Tutvustus ja struktuur

Eesti Vabariigi riigikaitse korraldamise eest vastutavad kaitseminister ja Kaitseministeerium. Ministeerium teeb ettepanekuid riigikaitsepoliitika kavandamiseks, viib kavandatut ellu ja korraldab riigikaitset.

 

Kaitseministeerium:

  • töötab välja riigikaitse üldkava;
  • korraldab rahvusvahelist koostööd;
  • valmistab ette mobilisatsiooni ja korraldab selle läbiviimist;
  • korraldab kaitsejõudude reservi arvestust ja väljaõpet;
  • finantseerib ja varustab Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust;
  • arendab kaitsetööstust;
  • kontrollib Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust;
  • koostab vastavate õigusaktide eelnõud.

Ministeeriumi valitsemisalas on Kaitsevägi, Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitseressursside Amet, Välisluureamet, aga ka sõjaajalugu tutvustav Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja kaitseväelastele taastusravi pakkuv Seli tervisekeskus. Ministri pädevuses on kõikide allasutuste järelevalve nii seaduse kui ka otstarbekuse seisukohast. Ministeerium kooskõlastab oma tegevuse Kaitseväe ning teiste asjassepuutuvate allasutustega kogu otsustusprotsessi jooksul.

Ministeerium on jaotatud kolme asekantsleri vastutusalaks. Kaitsepoliitika asekantslerile alluvad osakonnad töötavad välja riigikaitse tulevikuvisiooni, kaitseplaneerimise asekantsleri vastutusala seob selle võimete ja eelarvega ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri vastutusala toetab ministeeriumi tööd.

Kaitseministeeriumi struktuurijoonis

 

Osakondade põhimäärused

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
13.04.2015 - 11:05PDF icon kaitsevalmiduse_osakond.pdf129.72 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon kaitsevaeteenistuse_osakond.pdf129.02 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon nato_ja_el_osakond.pdf130.81 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon personaliosakond.pdf127.35 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon poliitika_planeerimise_osakond.pdf128.1 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon rahvusvahelise_koostoo_osakond.pdf129.16 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon riigikaitse_planeerimise_osakond.pdf127.21 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon strateegilise_kommunikatsiooni_osakond.pdf196.55 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon oigusosakond.pdf133.71 KBpdf
27.02.2018 - 13:30PDF icon dokumendihalduse_osakond_pohimaarus.pdf144.5 KBpdf
27.02.2018 - 13:30PDF icon julgeoleku-_ja_halduskosakonna_pohimaarus.pdf136.43 KBpdf
Viimati uuendatud: 17. Jaanuar 2019