Kaitseminister

Margus Tsahkna on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 23. novembrist 2016. Ta on Isamaa ja Res Publica Liidu esimees alates 6. juunist 2015.
 • Aastatel 2015-2016 oli Margus Tsahkna Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister

 • Aastatel 2007-2015 oli Margus Tsahkna Riigikogu XI ja XII koosseisu liige, kuuludes rahandus- ja sotsiaalkomisjoni ning aastatel 2011-2014 oli ta sotsiaalkomisjoni esimees

 • Aastatel 2011-2014 oli Tsahkna Eesti Haigekassa nõukogu aseesimees

 • Aastatel 2007-2011oli ta Eesti Keskkonna Investeeringute Keskuse nõukogu liige

 • Aastatel 2003-2007 oli Tsahkna Tartu Linnavolikogu liige

 • Margus Tsahkna on alates 2000. aastast Isamaa ja Res Publica Liidu liige, olnud Noor-Isamaa esimees, poliitikasekretär, peasekretär ja aseesimees

13. aprillil 1977. aastal  Tartus sündinud Margus Tsahkna on lõpetanud Tartu 7. Keskkooli, õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja õigusteaduskonnas ning Toronto Ülikoolis rahvusvahelist õigust.

Kaitseminister Margus Tsahkna

 

 

Kaitseministri ülesanded

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President.

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.

 • Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Minister annab Vabariigi Valitsusele aru Kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ja teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 23. November 2016