Sa oled siin

Liitlasväed Eestis

Euroopa julgeolekukeskkond on alates konflikti puhkemisest Ukrainas märgatavalt muutunud. Julgeoleku kindlustamiseks ning heidutuse ja kollektiivkaitse tugevdamiseks on NATO koos liitlastega suurendanud Läänemere regioonis oma kohalolu.

Liitlasüksused on Eestis

Alates möödunud aasta aprillist on Eestis püsivalt kohal Ameerika Ühendriikide maaväeüksus.

Ameerika Ühendriikide kaitseväelased harjutavad koostööd Eesti kaitseväelastega ning viivad läbi mitmekülgset väljaõpet.

2014 kevadel muutus Ämari lennubaas liitlaste saabumisega NATO Balti õhuturbebaasiks.

Ämaris paiknevad pidevalt liitlaste hävitajad, mis on valmis kaitsma Eesti õhuruumi.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsustas 2014. aasta aprillis saata Läänemerele NATO miinitõrjeeskaadri.

Miinitõrjeeskaadri tegevus annab alliansile parema pildi Läänemerel toimuvast ning võimaldab NATOl kiiresti reageerida juhul kui selleks peaks tekkima vajadus.

 

NATO reageerimiskiirust tõstetakse

Walesi tippkohtumisel võtsid NATO liikmed vastu valmiduse tegevuskava.

Tegevuskava näeb ette järgmised meetmed NATO heidutushoiaku tugevdamiseks:

  • Luuakse brigaadisuurune ülikiire reageerimisüksus, mis suudab lühikese ajaga reageerida mistahes kriisile.
  • NATO idapiiri riikidesse eelpaigutatakse vajalik relvastus ja varustus.
  • Kuude riiki (sh Eestisse) luuakse NATO juhtimiselement, et kohandada NATO juhtimisstruktuuri uuele julgeolekuolukorrale.   

Lähemalt NATO valmiduse tegevuskavast » (PDF)

Investeeringud liitlaste kohalolekusse

Liitlaste kohalolek on Eestile tähtis ja valitsus teeb selleks lisainvesteeringuid.

Valitsus on eraldanud 40 miljonit eurot liitlastele vajaliku taristu rajamiseks järgneva viie aasta jooksul.

Selle eest rajatakse kasarmu, arendatakse kaitseväe keskpolügooni ning ehitatakse varustuse ja relvastuse eelpaigutuslaod.

Samuti rajatakse NATO juhtimiselemendi jaoks vajalik taristu.

Meie eesmärk on olla liitlastele hea võõrustaja.

 

Viimati uuendatud: 29. Aprill 2015