Kaitsetööstuse arendustoetuste konkurss 2018

Konkursi eesmärgiks on saavutada Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja rahvusvaheline konkurentsivõime

Kaitseministeerium on alates 2013. aastast korraldanud igal aastal Eesti ettevõtetele arendusprojektide konkurssi uuenduslike ja kõrge ekspordipotentsiaaliga toodete arendamiseks. Sellest programmist on välja kasvanud paljud tänased Eesti kaitsetööstuse edulood, mis riigi toel on saanud pelgast ideest reaalselt eksporditavaks tooteks.

2018. aasta konkursi teemaks on relvasüsteemide, laskemoona ja lahingumoona või nendega seotud toodete arendus. Kaitseministeerium ei toeta massihävitusrelvade, osa tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona ega inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba arendamist. Ootame konkursil osalema nutikate ideedega ambitsioonikaid Eestis registreeritud ettevõtteid. Konkursi võitjad saavad teha Kaitseväega koostööd toote arendamisel ja testimisel.

Konkursi eelarve on kuni 500 000 eurot. Maksimaalselt võib üks projekt toetust saada 200 000 eurot. Kaitseministeeriumi toetus ühele arendusprojektile on üldjuhul 25%, kuid olenevalt projekti potentsiaalist kuni 45% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad esindajad kaitseministeeriumist, kaitseväest, Eesti majandusarengut suunavatest ametkondadest ja ettevõtlusorganisatsioonidest ning väliseksperdid.

Ajakava

Juuli – konkursi väljakuulutamine
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018. a kell 14.00.
Kuni 15. detsember – taotluste hindamine ja võitjate väljakuulutamine

Taotlemine

Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Taotlemiseks palume esitada:

vormikohane digitaalselt allkirjastatud taotlus (inglise k) (19 KB, DOCX);
• üle 5%-suuruse osalusega ettevõtete omanike nimekiri, nende osalus ja omanikeringi kirjeldus eraisikuteni, v.a avalikult noteeritud ettevõtjad;
• arendusprojekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos dokumentidega ning vajalikud lisamaterjalid (skeemid, diagrammid, graafikud, fotod, brošüürid, või muud infokandjad) saata elektrooniliselt e-posti aadressile: arendusprogramm[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Konkursi tingimused


Kaitsetööstuse arendustegevuse toetamise põhimõtted ja kord (448.86 KB, PDF)
Kaitsetööstuse arendustegevuse toetamise põhimõtted ja kord (ENG) (382.48 KB, PDF)
Kaitsetööstuse arendustoetuste konkursi väljakuulutamise käskkiri (80.92 KB, PDF)
Kaitsetööstuse arendustoetuste konkursi tutvustus (292.5 KB, PPT)


Lisainfo:

 Eneli Saabas, kaitsetööstuse valdkonna juht, tel 717 0223
eneli.saabas[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

Loe veel

 

2017. aasta konkursi tulemused

Hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Semetron AS, „Patient  information and registration system for military field use (MIL HIS)“
  Toetus 172 382 eur, 25% projekti kogumaksumusest;
 • Haine Paelavabrik OÜ, „Enhanced technology for camouflage in NIR-range.“
  Toetus 23 645 eur, 35% projekti kogumaksumusest
 • Nord Arms OÜ, „Development of High Quality Semi-Automatic and Bolt-Action Long-Range Sniper Rifles in calibre 338 Lapua Magnum“
  Toetus 83430 eur, 45% projekti kogumaksumusest
 • Nordic Armoury OÜ, „Blank Firing System for Browning M2“
  Toetus 14 000 eur, 35% projekti kogumaksumusest
 • Uniraja OÜ, „SecureChat communication system and redesign to Android operating System“
  Toetus 74 250 eur, 45% projekti kogumaksumusest
 • DrageTech OÜ, „Airframe development of low-cost attack multicopter (UAV)“
  Toetus 2700 eur, 45% projekti kogumaksumusest
 • ETHR OÜ, „Reinforcing Substructure For Ultra-lightweight Universal Extremity Fixation Device“
  Toetus 29 593 eur, 45% projekti kogumaksumusest
 

2016. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati 16 taotlust ning hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Milrem AS, Intuitive control system and virtual learning environment for autonomous unit supporting multi-purpose unmanned ground vehicle, 200 000 eur, 18,3% projekti kogumaksumusest;
 • Skeleton Technologies OÜ, Superkondensaatoritel põhinev käivitusmoodul NATO 6T formaadis, 63 919 eur, 25% projekti kogumaksumusest;
 • Threod Systems OÜ, Signaaliluuresensor mehitamata õhusõidukile (UAV), 66 815 eur, 35% projekti kogumaksumusest;
 • Marduk Technologies OÜ, LSS tüüpi droonide järgimise ning häirimise platvormi loomine, 69 266 eur, 35,6% projekti kogumaksumusest.
 

2015. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati seitse taotlust. Hindamiskomisjon otsustas toetada ühte projekti:

Bytelife Solutions OÜ, Automatiseeritud küberkaitseõppuste platvormi arendus, 48 600 eurot.

 

2014. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 12 taotlust. Taotletav summa ületas ligi kolmekordselt eelarves selleks ette nähtud summa.

Kollegiaalse hindamise tulemusel moodustatud pingerea alusel kinnitas kaitseminister konkursi tulemused:

 • Englo OÜ, selektiivne andur militaarrasketehnika maismaal liikumise ja liigi tuvastamiseks ning vajadusel hävitusseadme käivitamiseks, 42 390 eurot;
 • Milrem OÜ, kõrgendatud maastikuläbivusega mehitamata hübriidse transpordivahendi arendus ja testimine, 37 615 eurot;
 • Rantelon OÜ, raadio teel juhitavate pommide laiendatud sagedusalaga segamisseadme seljakoti-versiooni arendus, 46 080 eurot;
 • Telegrupp AS, ajakohase välikommutaatori prototüübi arendus, 34 000 eurot;
 • Threod Systems OÜ, mehitamata õhusõidukite autopiloodi arendus, 39 000 eurot.
 

2013. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 11 taotlust ning toetus eraldati enim punkte saanud projektidele:

 • Maru Metall AS ja Semetron AS, mobiilse moodultüüpi traumakeskuse, sealhulgas triaaži ning meditsiinilise hoiuruumi arendus, 98 850 eurot;
 • ELI OÜ, multirootori prototüübi arendamine ja testimine tooteks, 98 000 eurot;
 • Cybernetica AS, VHF sidelahendused peastaabile ja sideväeosadele Cybernetica meresidelahenduste baasil, 46 651 eurot;
 • Vesimentor OÜ, pommikeldri prototüübi arendus, 20 700 eurot.

Loe veel

 

 

 

Viimati uuendatud: 10. August 2018