Kaitsetööstuse arendustoetuste konkurss 2017

Kaitseministeerium on alates 2013. aastast korraldanud igal aastal Eesti ettevõtetele arendusprojektide konkurssi uuenduslike ja kõrge ekspordipotentsiaaliga toodete arendamiseks. Sellest programmist on välja kasvanud paljud tänased Eesti kaitsetööstuse edulood, mis kaitseministeeriumi toel on saanud pelgast ideest reaalselt eksporditavaks tooteks.

Ootame konkursil osalema julgete ja nutikate ideedega ambitsioonikaid ettevõtteid, kes soovivad luua kaitseotstarbelisi uuenduslikke tooteid-teenuseid, mis on suunatud välisturule. Konkursi võitjad saavad teha Kaitseväega koostööd toote arendamisel ja testimisel.

Konkursi tingimused on sarnased eelmise aastaga, osalemiseks tuleb esitada taotlus (seekord inglise keeles) ja meeskonna liikmete CV-d. Konkursi eelarveks on kuni 400 000 eurot. Maksimaalselt võib üks projekt toetust saada 200 000 eurot. Kaitseministeeriumi toetus ühele arendusprojektile on üldjuhul 25%, kuid olenevalt projekti potentsiaalist kuni 45% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi hindab 10-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad esindajad kaitseministeriumist, kaitseväest, Eesti majandusarengut suunavatest ametkondadest ja ettevõtlusorganisatsioonidest ning väliseksperdid.

Ajakava

2017. aasta arendustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2017. a kell 14.00.
Kuni 20. november – taotluste hindamine ja võitjate väljakuulutamine
November – arendustoetuste lepingute sõlmimine ettevõtte, Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe vahel.

Taotlemine

Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Taotlemiseks palume esitada:

 • vormikohane digitaalselt allkirjastatud taotlus (18.99 KB, DOCX)(inglise k);
 • üle 5%-suuruse osalusega ettevõtete omanike nimekiri, nende osalus ja omanikeringi kirjeldus eraisikuteni, v.a avalikult noteeritud ettevõtjad;
 • arendusprojekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos dokumentidega ning vajalikud lisamaterjalid (skeemid, diagrammid, graafikud, fotod, brošüürid, või muud infokandjad) saata elektrooniliselt e-posti aadressile: arendusprogramm[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Konkursi tingimused

 

Lisainfo:

 Eneli Saabas, kaitsetööstuse koordinaator, tel 717 0223
eneli.saabas[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

 

2016. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati 16 taotlust ning hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Milrem AS, Intuitive control system and virtual learning environment for autonomous unit supporting multi-purpose unmanned ground vehicle, 200 000 eur, 18,3% projekti kogumaksumusest;
 • Skeleton Technologies OÜ, Superkondensaatoritel põhinev käivitusmoodul NATO 6T formaadis, 63 919 eur, 25% projekti kogumaksumusest;
 • Threod Systems OÜ, Signaaliluuresensor mehitamata õhusõidukile (UAV), 66 815 eur, 35% projekti kogumaksumusest;
 • Marduk Technologies OÜ, LSS tüüpi droonide järgimise ning häirimise platvormi loomine, 69 266 eur, 35,6% projekti kogumaksumusest.
 

2015. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati seitse taotlust. Hindamiskomisjon otsustas toetada ühte projekti:

Bytelife Solutions OÜ, Automatiseeritud küberkaitseõppuste platvormi arendus, 48 600 eurot.

 

2014. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 12 taotlust. Taotletav summa ületas ligi kolmekordselt eelarves selleks ette nähtud summa.

Kollegiaalse hindamise tulemusel moodustatud pingerea alusel kinnitas kaitseminister konkursi tulemused:

 • Englo OÜ, selektiivne andur militaarrasketehnika maismaal liikumise ja liigi tuvastamiseks ning vajadusel hävitusseadme käivitamiseks, 42 390 eurot;
 • Milrem OÜ, kõrgendatud maastikuläbivusega mehitamata hübriidse transpordivahendi arendus ja testimine, 37 615 eurot;
 • Rantelon OÜ, raadio teel juhitavate pommide laiendatud sagedusalaga segamisseadme seljakoti-versiooni arendus, 46 080 eurot;
 • Telegrupp AS, ajakohase välikommutaatori prototüübi arendus, 34 000 eurot;
 • Threod Systems OÜ, mehitamata õhusõidukite autopiloodi arendus, 39 000 eurot.
 

2013. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 11 taotlust ning toetus eraldati enim punkte saanud projektidele:

 • Maru Metall AS ja Semetron AS, mobiilse moodultüüpi traumakeskuse, sealhulgas triaaži ning meditsiinilise hoiuruumi arendus, 98 850 eurot;
 • ELI OÜ, multirootori prototüübi arendamine ja testimine tooteks, 98 000 eurot;
 • Cybernetica AS, VHF sidelahendused peastaabile ja sideväeosadele Cybernetica meresidelahenduste baasil, 46 651 eurot;
 • Vesimentor OÜ, pommikeldri prototüübi arendus, 20 700 eurot.

Loe veel

 

 

Viimati uuendatud: 31. Oktoober 2017