Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss

Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, korraldab Kaitseministeerium igal aastal magistritööde stipendiumikonkurssi, millega antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (v. a Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolides õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

2018. aasta konkurss on välja kuulutatud ning ka sellel aastal jagatakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumit. Stipendiumitaotlusi saab esitada magistritöö kirjutamiseks 16 etteantud  teemal (30.42 KB, DOCX). Teemade korjesse kaasati Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Eesti Sõjamuuseum. Lõpliku valiku tegemisel lähtuti teema aktuaalsusest, võimearendusest tingitud vajadustest ning teostatavusest magistrandile.

Omaalgatuslikud teemad ei ole tänavu konkursile oodatud.

Stipendiumikonkurss on suunatud eelkõige magistriõpinguid alustavale tudengile, kuid taotlusi võivad esitada ka teise aasta tudengid, kes pole magistritöö teemat veel valinud. Sel juhul on tingimuseks, et magistritöö kaitstakse ja õpingud lõpetatakse õpingute nominaalaja jooksul. Täpsemate tingimustega saab tutvuda stipendiumikonkursi statuudist (271.44 KB, PDF).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1. vabas vormis koostatud digitaalselt allkirjastatud stipendiumitaotlus koos kontaktandmetega;
2.  magistritöö kavand  etteantud vormil (35 KB, DOC);
3.  isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
4.  ülikooli kinnitus magistrandi immatrikuleerimise kohta;
5.  akadeemiline õiend kehtiva haridustaseme kohta;
6.  digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus (30 KB, DOC) koos oluliste publikatsioonide ja/ või infoga valdkonna arengule olulistest saavutustest.

Taotlusi saab esitada 14. oktoobrini 2018 aadressil stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Stipendiaadid selgitab välja hindamiskomisjon, lähtudes stipendiumitaotluste hindamisel järgmistest kriteeriumitest:
• magistritöö tulemuste eeldatav panus ja tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel;
• magistritöö kavandi tase ja asjakohasus;
• magistritöö eeldatav akadeemiline tase ja uuenduslikkus;

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2018. aasta detsembris. Stipendiaatidega sõlmitakse stipendiumileping.

Rohkem infot: stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee

Viimati uuendatud: 7. Detsember 2018