Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss

Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, korraldab Kaitseministeerium igal aastal magistritööde stipendiumikonkurssi, mille raames antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (v.a. Kaitseväe Akadeemia) ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

Stipendiumitaotlusi saab esitada magistritöö kirjutamiseks viide etteantud teemakategooriasse: 

 1. krüptograafia;
 2. olukorrateadlikkus;
 3. kaitseotstarbelise materjali arvestus;
 4. kaitseotstarbelise taristu planeerimine ja haldamine;
 5. droonitõrje.

Täpsemad teemakategooriate kirjeldused on leitavad siit (17.86 KB, DOCX).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vabas vormis koostatud digitaalselt allkirjastatud stipendiumitaotlus koos kontaktandmetega;
 • magistritöö kavand etteantud vormil (36 KB, DOC);
 • isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
 • ülikooli kinnitus magistrandi immatrikuleerimise kohta;
 • akadeemiline õiend kehtiva haridustaseme kohta;
 • digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus (30 KB, DOC) koos oluliste publikatsioonide ja/või infoga valdkonna arengule olulistest saavutustest.
   

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini 2019 aadressil stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Stipendiaadid selgitab välja hindamiskomisjon, kes lähtub stipendiumitaotluste hindamisel järgmistest kriteeriumitest:

 • magistritöö tulemuste eeldatav panus ja tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel;
 • magistritöö kavandi tase ja asjakohasus;
 • magistritöö eeldatav akadeemiline tase ja uuenduslikkus;


Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2019. aasta novembris. Stipendiaatidega sõlmitakse stipendiumileping.

Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss on suunatud eelkõige magistriõpinguid alustavale tudengile, kuid taotlusi võivad esitada ka teise aasta tudengid, kes pole magistritöö teemat veel valinud. Sel juhul on tingimuseks, et magistritöö kaitstakse ja õpingud lõpetatakse õpingute nominaalaja jooksul. Täpsemate tingimustega saab tutvuda stipendiumikonkursi statuudist. 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
23.08.2017 - 15:02PDF icon stipendiumi_statuut.pdf159.74 KBpdf
23.08.2019 - 10:33PDF icon kaskkiri_kaitsealase_magistritoo_stripendiumikonkurss_2019.pdf78.98 KBpdf
Viimati uuendatud: 28. August 2019