Riigikaitse strateegia

Riigikaitse strateegia 2010 seab valdkondlikud eesmärgid kaitsepoliitika teostamiseks ning riigikaitse detailsemaks planeerimiseks. Riigikaitse strateegia tugineb „Eesti julgeolekupoliitika alustele".

Riigikaitse strateegia kohaselt on riigi kaitsmine kõigi olulisemate Eesti riigiasutuste ülesanne. See määratleb riigikaitse kuus peamist tegevussuunda:

  • sõjaline kaitse;
  • tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele;
  • rahvusvaheline tegevus;
  • sisejulgeoleku tagamine;
  • ühiskonna elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamine.
  • psühholoogiline kaitse.

Strateegia lähtub põhimõttest, et kõik asutused, kes vastutavad ühe või teise valdkonna eest sõjaajal, peavad nende eest vastutama ka rahuajal.

Vabariigi Valitsus kinnitas riigikaitse strateegia 2010. aasta lõpus.

 

Viimati uuendatud: 22. Juuli 2014