Contacts

Centre for Defence Investments

Järve 34A, 11314 Tallinn

Telephone: +372 717 0400

E-mail
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Kolonel Rauno Sirk

Direktor
 

Kolonel Rauno Sirk planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest, samuti esindab direktor keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega.

ikon nutitelefon
 

Ingrid Mühling

Kommunikatsioonijuht
 

Kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling vastutab keskuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kõigil ajakirjanikel palume pöörduda oma küsimustega esmalt just kommnikatsioonijuhi poole.

ikon nutitelefon
 

Priit Soosaar

Hangete osakonna juhataja
 

Hangete osakonna juhataja Priit Soosaar vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala hangete korraldamise eest, töötab koos teiste asutustega välja hangetega seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide jaoks.

ikon nutitelefon

Telefon: 717 0431
priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

 

Külli Tulvik

Taristuosakonna juhataja
 

Taristuosakonna juhataja Külli Tulvik vastutab kaitseministeeriumi valitsemisala taristu arendamisteja selle korrashoiu eest. Samuti töötab taristusosakond koostöös valitsemisala asutustega välja taristu arendamise ja korrashoiuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks.

ikon nutitelefon
 

Major Anneli Liister

Üldosakonna juhataja
 

Üldosakonna juhataja major Anneli Liister vastutab keskuses dokumendihalduse, asjaajmise ja arhiivinduse korraldamise eest, samuti keskuse IT- ja juriidilise teenindamise eest. Üldosakonna vastutusse kuulub ka keskuse finantsjuhtimine, varahaldus ja personalitöö.

ikon nutitelefon

Telefon: 717 0411
anneli.liister@kaitseinvesteeringud.ee

 

Hangete osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kertu Hanni Hangete oskonna referent 717 0430 kertu.hanni[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Priit Pallu Majandushangete büroo juht 717 0441 priit.pallu[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Margus Padjus Tehnikahangete büroo juht 717 0461 margus.padjus@kaitseinvesteeringud.ee

Taristuosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Kaisa Kogermann Taristuosakonna referent 717 0480 kaisa.kogerman[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Kaupo Kaasik Ehitusbüroo juht 717 0501 kaupo.kaasik[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Sirje Tomiste Kinnisvarabüroo juht 717 0531 sirje.tomiste[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Toomas Kalda Taristu halduse büroo juht 717 0551 toomas.kalda[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Üldosakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Gerli Vetema-Rungi Direktori abi 717 0400 gerli.vetema-rungi[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Kristina Grau Personalijuht 717 0414 kristina.grau[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Elo Karro Finantsjuht 717 0412 elo.karro[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Mattias Suumann Jurist 717 0420 mattias.suumann[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

Kinnisvara haldurid

 

Nimi Ametikoht Telefon E-posti aadress
Andri Uprus Kirde regiooni ülem 717 0571 andri.uprus[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Aili Männiste Viru jalaväepataljoni kinnisvarahaldur 717 0577 aili.manniste[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Peeter Lõhmus Tapa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0578 peeter.lohmus[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Ivo Känd Tapa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0579 ivo.kand[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Toomas Soosaar Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kinnisvarahaldur 717 0904 toomas.soosaar[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Madis Olvik Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kinnisvarahaldur 717 0905 madis.olvik[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Airi Arras Kuperjanovi jalaväepataljoni kinnisvarahaldur 717 0906 airi.arras[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Margus Eiche Lääne regiooni ülem 717 0931 margus.eiche[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
  Paldiski sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0936  
Mait Liiv Eametsa sõjaväelinnaku kinnisvarahaldur 717 0937 mait.liiv[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Jaanus Luhaäär Ämari lennubaasi kinnisvarahaldur 717 0938 jaanusluhaaar[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Arko Kidra Toetusväejuhatuse kinnisvarahaldur 717 0963 arko.kidra[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Robert Schmidt Toetusväejuhatuse kinnisvarahaldur 717 0964 robert.schmidt[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
Henri Kaur Kaitseministeeriumi kinnisvarahaldur 717 0965 henri.kaur[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
 

 

Centre for Defence Investment
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Last updated: 24 August 2017